Migrantes, refugiados y víctimas del tráfico de personas en el Mediterráneo (entre la política y los derechos humanos) - Núm. 40, Julio 2017 - Revista Ius - Libros y Revistas - VLEX 699380441

Migrantes, refugiados y víctimas del tráfico de personas en el Mediterráneo (entre la política y los derechos humanos)

Este documento está disponible con registro gratuito

REGÍSTRATE GRATIS
Autor:Pablo Antonio Fernández Sánchez
Cargo:Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla
Páginas:105-135
RESUMEN

En este artículo se estudian las competencias de los Estados en materia migratoria dentro de los espacios que define el derecho del mar. El análisis toma en cuenta todos los aspectos que inciden en las obligaciones de los Estados en el mar y los derechos humanos. Asimismo, se estudia el rescate de los náufragos, el derecho de las personas solicitantes de asilo, el derecho de las víctimas de tráfic... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
105
ΡΕ ςΙΣ ΤΑ ∆Ε Λ ΙΝ ΣΤ ΙΤΥ ΤΟ ∆Ε ΧΙΕ ΝΧ ΙΑΣ ϑΥ Ρ⊆∆ ΙΧ ΑΣ ∆Ε
ΠΥ ΕΒΛ Α, Μ ⊃Ξ ΙΧΟ . ΙΣ ΣΝ 1 87 0−2 14 7. Ν ΥΕς Α ⊃ ΠΟΧ Α
ςΟΛ . 11, Νο . 40. ϑΥ ΝΙΟ − ∆ΙΧ ΙΕΜ ΒΡΕ ∆Ε 2017 . ΠΠ. 105 −13 5
Μιγραντεσ, ρεφυγιαδοσ ψ ϖχτιµασ δελ
τρ〈φιχο δε περσονασ εν ελ Μεδιτερρ〈νεο
(εντρε λα πολτιχα ψ λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ)
Μιγραντσ, ρεφυγεεσ ανδ ϖιχτιµσ οφ ηυµαν
τραφφιχκινγ ιν τηε Μεδιτερρανεαν (βετωεεν
τηε πολιτιχσ ανδ ηυµαν ριγητσ)
Pablo Antonio Fernández Sánchez**
RESUMEN
Εν εστε αρτχυλο σε εστυδιαν λασ χοµπετενχιασ
δε λοσ Εσταδοσ εν µατερια µιγρατορια δεντρο
δε λοσ εσπαχιοσ θυε δεφινε ελ δερεχηο δελ µαρ.
Ελ αν〈λισισ τοµα εν χυεντα τοδοσ λοσ ασπεχτοσ
θυε ινχιδεν εν λασ οβλιγαχιονεσ δε λοσ Εσταδοσ
εν ελ µαρ ψ λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ. Ασιµισ−
µο, σε εστυδια ελ ρεσχατε δε λοσ ν〈υφραγοσ, ελ
δερεχηο δε λασ περσονασ σολιχιταντεσ δε ασιλο,
ελ δερεχηο δε λασ ϖχτιµασ δε τρ〈φιχο δε περ−
σονασ, βιεν δε εξπλοταχι⌠ν σεξυαλ ο χον φινεσ
δε εντραδα ιρρεγυλαρ εν υν Εσταδο, εντρε οτροσ.
Ιγυαλµεντε, σε αναλιζα ελ χασο χονχρετο δε λοσ
ρεφυγιαδοσ εν ελ µαρ Μεδιτερρ〈νεο, ελ χυαλ
µερεχε εσπεχιαλ ατενχι⌠ν, πορ συ διµενσι⌠ν ψ
ρεπερχυσι⌠ν. Εν εστε αν〈λισισ, λοσ χονφλιχτοσ αρ−
µαδοσ, εντρε οτρο τιπο δε χιρχυνστανχιασ, σον
λα χαυσα δε λα αφλυενχια µασιϖα δε µιγραντεσ.
: Εσπαχιοσ µαρινοσ ψ µιγραχιο−
νεσ, µιγραντεσ εν ελ µαρ, ν〈υφραγοσ ψ δερεχηοσ
ηυµανοσ, φλυϕοσ µασιϖοσ, ρεφυγιαδοσ εν ελ Με−
διτερρ〈νεο.
ABSTRACT
Τηισ αρτιχλε στυδιεσ τηε χοµπετενχε οφ τηε
Στατεσ ιν τερµσ οφ µιγρατιον ιν διφφερεντ
µαρινε σπαχεσ, ασ δεφινεδ βψ τηε Λαω οφ τηε
Σεα. Τηε αναλψσισ τακεσ ιντο χονσιδερατιον αλλ
ασπεχτσ ινφλυενχινγ τηε οβλιγατιονσ οφ Στατεσ
ιν ρελατιον το τηε σεα ανδ ηυµαν ριγητσ, ασ τηε
ρεσχυε οφ τηε χασταωαψσ, τηε ριγητ οφ ασψλυµ
σεεκερσ ανδ τηε ριγητ οφ ϖιχτιµσ οφ ηυµαν τραφ−
φιχκινγ. Ιτ αλσο αναλψσεσ τηε χασε οφ ρεφυγεεσ ιν
τηε Μεδιτερρανεαν Σεα. Γιϖεν ιτσ διµενσιον
ανδ ιµπαχτ, ιτ δεσερϖεσ α σπεχιαλ αττεντιον. Τηε
χαυσεσ οφ τηε µασσ ινφλυξ οφ µιγραντσ χονσιδ−
ερεδ αρε αρµεδ χονφλιχτσ ανδ ανοτηερ τψπε οφ
χιρχυµστανχεσ, βεχαυσε τηε χονσεθυενχεσ χαν
βε διφφερεντιατεδ.
Μαρινε σπαχεσ ανδ µιγρατιονσ,
µιγραντσ ατ σεα, χασταωαψσ ανδ ηυµαν ριγητσ,
µασσιϖε φλοωσ, ρεφυγεε ιν τηε Μεδιτερρανεαν.
∗ Αρτχυλο ρεχιβιδο ελ 7 δε διχιεµβρε δε 2016 ψ αχεπταδο ελ 10 δε ενερο δε 2017. Εστε τραβαϕο σε ρεαλιζα εν ελ µαρχο
δελ Προψεχτο Ευροπεο δελ ςΙΙ Προγραµα Μαρχο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν Φοστερινγ Ηυµαν Ριγητσ Αµονγ Ευροπεαν (εξτερναλ
ανδ ιντερναλ) Πολιχιεσ (Φραµε), Αγρεεµεντ 320 000, φινανχιαδο πορ λα Χοµισι⌠ν Ευροπεα ψ δελ Προψεχτο δε Εξχελενχια
Λασ ρεσπυεστασ δελ δερεχηο ιντερναχιοναλ ψ ευροπεο α λοσ νυεϖοσ ριεσγοσ ψ αµεναζασ χοντρα λα σεγυριδαδ ηυµανα
(∆ΕΡ2015−65906−Π), εν ελ µαρχο δε λα Ρεδ δε Εξχελενχια ∀Νυεϖοσ δεσαφοσ δελ δερεχηο ιντερναχιοναλ∀ (∆ΕΡ2015−
69273−ΡΕ∆Τ), εστοσ λτιµοσ, αµβοσ, φινανχιαδοσ πορ ελ ΜΙΝΕΧΟ ψ ΦΕ∆ΕΡ, δε λα Υνι⌠ν Ευροπεα.
∗∗ Χατεδρ〈τιχο δε ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ Πβλιχο ψ Ρελαχιονεσ Ιντερναχιοναλεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ δε Σεϖιλλα.
(παφερνανδεζ≅υσ.εσ)
106
ΠΑ Β Λ Ο Α Ν Τ Ο ΝΙ Ο Φ ΕΡ Ν ℑ Ν ∆Ε Ζ Σ ℑΝ Χ Η Ε Ζ
1. Ιντροδυχχι⌠ν
2. Λασ φροντερασ µαρτιµασ εν ρελαχι⌠ν χον ελ χοντρολ δε λα ινµιγραχι⌠ν
3. Λασ οβλιγαχιονεσ δε λοσ Εσταδοσ (ψ δε τοδοσ) ρελατιϖασ αλ ρεσχατε δε λοσ ν〈υφραγοσ εν
ελ µαρ
4. Οβλιγαχι⌠ν δε λοσ Εσταδοσ δε ρεσπεταρ α λοσ µιγραντεσ
5. Ρεσπυεστασ πρεχαριασ αντε λα αφλυενχια µασιϖα δε δεσπλαζαδοσ
6. Φλυϕο µασιϖο πορ χαυσασ διστιντασ α λοσ χονφλιχτοσ αρµαδοσ
7. Χονχλυσιονεσ
1. Introducción
Εν ελ δερεχηο ιντερναχιοναλ, νυνχα σε ηα πλαντεαδο λα εξιστενχια δε υν δερεχηο
α εµιγραρ, εσ δεχιρ, υν δερεχηο δελ εξτρανϕερο α ρεσιδιρ εν υν Εσταδο θυε νο εσ
ελ προπιο. Εστο ηαχε θυε λοσ Εσταδοσ σε ηαψαν ϖυελτο µυψ χελοσοσ εν ελ χοντρολ
δε λασ φροντερασ. Εν ελ µαρχο δε λα Υνι⌠ν Ευροπεα (ΥΕ), σε ηα θυεριδο ιρ µυχηο
µ〈σ αλλ〈. Πορ ελλο, υνο δε λοσ οβϕετιϖοσ µ〈σ ιµπορταντεσ ψ εξιτοσοσ δε λα Υνι⌠ν
Ευροπεα ηα σιδο λα χρεαχι⌠ν δε υν εσπαχιο δε λιβερταδ, σεγυριδαδ ψ ϕυστιχια. Παρα
λογραρ εστοσ οβϕετιϖοσ, ελ Τραταδο δε Φυνχιοναµιεντο δε λα Υνι⌠ν Ευροπεα (ΤΦΥΕ),
εν συσ αρτχυλοσ 67−89, εσταβλεχε λασ πολτιχασ ευροπεασ δε χοντρολ δε φροντερασ,
ασιλο ε ινµιγραχι⌠ν ψ λα χοοπεραχι⌠ν ϕυδιχιαλ ψ πολιχιαλ.
Λασ πολτιχασ θυε δεσαρρολλαν εστοσ οβϕετιϖοσ σε βασαν εν δοσ γαραντασ
εσενχιαλεσ: εν πριµερ λυγαρ, ελ ρεσπετο δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ ψ λασ λιβερταδεσ
φυνδαµενταλεσ ψ, εν σεγυνδο λυγαρ, υν αλτο νιϖελ δε σεγυριδαδ. Λα πριµερα δε
λασ οβλιγαχιονεσ δε υν Εσταδο εσ λα προτεχχι⌠ν δε συ σεγυριδαδ τερριτοριαλ παρα
γαραντιζαρ λα σεγυριδαδ δε συ γεντε. Εστε εσ ελ φυνδαµεντο πρινχιπαλ δελ χοντρολ
δε λασ φροντερασ.
Αηορα βιεν, ηαψ σιτυαχιονεσ θυε νο εστ〈ν ρεγυλαδασ ψ ελλο περµιτε θυε λοσ
Εσταδοσ, ευροπεοσ εσπεχιαλµεντε, χιερρεν λασ πυερτασ α λοσ θυιζ〈σ µαλ λλαµα
δοσ ρεφυγιαδοσ, µιεντρασ χριτιχαν α αθυελλοσ Εσταδοσ µενοσ δεσαρρολλαδοσ.
Εστο συχεδε σοβρε τοδο χον Εσταδοσ δε ℑφριχα θυε νο πυεδεν σοπορταρ ελ γαστο
ψ λα πρεσι⌠ν δεµογρ〈φιχα δε µιλλονεσ δε δεσπλαζαδοσ.
Φιϕµονοσ εν λο θυε συχεδε εν Σιρια, παρα ιλυστραρ µεϕορ εστα ιδεα. Αντε
λα ϖιολενχια γενεραλιζαδα θυε σε ηα προδυχιδο εν αθυελ πασ, Τυρθυα, Λβανο,
Ιρακ ψ ϑορδανια σε ηαν ϖιστο οβλιγαδοσ α αχεπταρ α µιλλονεσ δε δεσπλαζαδοσ.
Μιεντρασ, Ευροπα ιντεντα τρανθυιλιζαρ συ χονχιενχια παγανδο δινερο α Τυρθυα
παρα θυε εϖιτε ελ φλυϕο µασιϖο ε ινχεσαντε δε δεσπλαζαδοσ θυε λλεγαν α νυεστρασ
σοχιεδαδεσ ριχασ ψ χ⌠µοδασ.

Para continuar leyendo

REGÍSTRATE GRATIS