Trabajo doméstico, análisis del marco jurídico mexicano ante el escenario internacional - Núm. 3-2016, Septiembre 2016 - Investigaciones del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la equidad de género (CEAMEG) - Libros y Revistas - VLEX 679109685

Trabajo doméstico, análisis del marco jurídico mexicano ante el escenario internacional

Autor:María Isabel De León Carmona
Páginas:3-64
 
EXTRACTO GRATUITO
3
Πρεσενταχι⌠ν
Εν ελ πρεσεντε εστυδιο σε πρετενδε µοστραρ υν αν〈λισισ δε λασ χονδιχιονεσ
εσπεχιαλεσ εν λασ θυε σε λλεϖαν α χαβο ελ τραβαϕο δοµστιχο ρεµυνεραδο, συσ
χαραχτερστιχασ ψ χοµο σε αβορδα λαβοραλµεντε εν λα λεγισλαχι⌠ν, ασ χοµο εξπονερ
εν εστε δοχυµεντο λα ινϖισιβιλιδαδ ψ δισχριµιναχι⌠ν δε λα θυε σον οβϕετο λασ
περσονασ θυε σε ϖεν οβλιγαδασ α λλεϖαρ α χαβο εστε τιπο δε αχτιϖιδαδεσ, πορ λο θυε
σε εστυδιαρ〈 λα λεγισλαχι⌠ν ναχιοναλ εν λα µατερια, εν ελ δερεχηο συπραναχιοναλ ψ λα
νορµατιϖιδαδ εν οτροσ πασεσ α φιν δε οβτενερ ινφορµαχι⌠ν θυε σιρϖα α λασ ψ λοσ
λεγισλαδορεσ παρα λα γενεραχι⌠ν δε νορµασ θυε πριϖιλεγιεν λοσ πρινχιπιοσ δε
ιγυαλδαδ ψ νο δισχριµιναχι⌠ν δε χονφορµιδαδ χον λο εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 1°
Χονστιτυχιοναλ.
Ποστεριορµεντε σε πρεσενταν λασ συγερενχιασ θυε δεσδε εστε Χεντρο δε Εστυδιοσ
σε µυεστραν α λασ ψ λοσ ∆ιπυταδοσ χοµο υνα οπορτυνιδαδ δε λεγισλαρ εν λα µατερια.
4
Μαρχο τε⌠ριχο
Ελ τραβαϕο δοµστιχο χονσιστε εν ελ χονϕυντο δε αχτιϖιδαδεσ δεντρο δελ ηογαρ θυε
τιενεν πορ οβϕετο ελ βιενεσταρ δε λασ περσονασ ψα σεα εν ηογαρεσ φαµιλιαρεσ ο νο
φαµιλιαρεσ, θυε ηοψ εν δα α χοβραδο υνα εσπεχιαλ δεµανδα αντε λοσ χαµβιοσ ψ
διν〈µιχασ δεµογρ〈φιχασ. Ηοψ εν δα σε ηα ινχρεµενταδο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λασ
µυϕερεσ εν λοσ εσπαχιοσ λαβοραλεσ, λο θυε εν χονσεχυενχια ηα γενεραδο θυε λασ
λαβορεσ δελ ηογαρ σεαν ατενδιδασ πορ περσονασ αϕενασ αλ µισµο, εµπλε〈νδοσε δε
µανερα ινφορµαλ παρα δεσεµπε〉αρ εστε τιπο δε λαβορεσ αντε λα νεχεσιδαδ δε
χονταρ χον υν ινγρεσο, ψα θυε λασ οπορτυνιδαδεσ λαβοραλεσ δε µανερα φορµαλ σον
χαδα ϖεζ µ〈σ εσχασασ, ελλο σιν χονταρ θυε λα σιτυαχι⌠ν δε ποβρεζα εν θυε σε
ενχυεντραν µιλλονεσ δε περσονασ εν νυεστρο πασ, λιµιτα λασ ποσιβιλιδαδεσ δε θυε
λασ περσονασ τενγαν ελ αχχεσο α ηερραµιεντασ εν λα ϖιδα, χοµο εσ ρεχιβιρ λα
ινστρυχχι⌠ν µεδια συπεριορ ψ συπεριορ.
Εσ ιµπορταντε σε〉αλαρ θυε λα λαβορ θυε σε δεσεµπε〉α αλ ιντεριορ δε λοσ ηογαρεσ
αβονα αλ βιενεσταρ δε λασ περσονασ, α δεχιρ δε λα Οργανιζαχι⌠ν Ιντερναχιοναλ δελ
Τραβαϕο (ΟΙΤ), χοντριβυψε α λα ρεπροδυχχι⌠ν σοχιαλ ψ αλ µαντενιµιεντο δε λα φυερζα
δε τραβαϕο ψ εσ πορ ταντο υν 〈µβιτο χλαϖε παρα λα µαρχηα δε λα σοχιεδαδ ψ λασ
εχονοµασ ναχιοναλεσ.
Ελ τραβαϕο εσ ρεχονοχιδο εν ελ ορδεν ϕυρδιχο µεξιχανο ινχλυψενδο λοσ ινστρυµεντοσ
ιντερναχιοναλεσ εν µατερια δε δερεχηοσ ηυµανοσ χοµο υν δερεχηο ηυµανο,
ινηερεντε α λασ περσονασ ψ πορ λο ταντο ελ Εσταδο εστ〈 οβλιγαδο α γαραντιζαρ λασ
µεϕορεσ χονδιχιονεσ, α φιν δε θυε τοδασ λασ περσονασ πυεδαν εϕερχερλο εν ιγυαλδαδ
δε χονδιχιονεσ ψ λιβρε δε δισχριµιναχι⌠ν, λο θυε πρεχισα ηαχερ υν αν〈λισισ δε λασ
χονδιχιονεσ εν θυε λασ περσονασ θυε δεσεµπε〉αν ελ τραβαϕο δοµστιχο, αντε συσ
απρεµιαντεσ νεχεσιδαδεσ σε ϖεν πρ〈χτιχαµεντε οβλιγαδασ α τολεραρ.
Ελ τραβαϕο εσ ελ εϕε φυνδαµενταλ δε λοσ σερεσ ηυµανοσ, γραχιασ α λ λασ περσονασ
σε δεσαρρολλαν ψ λογραν αλχανζαρ διφερεντεσ νιϖελεσ δε ϖιδα αλ γενεραρ ριθυεζα
5
πριϖαδα. Ελ τραβαϕο δοµστιχο εστ〈 ντιµαµεντε ρελαχιοναδο χον ελ σεντιδο δε λα
προδυχχι⌠ν αυνθυε δε µανερα ινϖισιβλε, ψα θυε εσ νεχεσαριο παρα λα συβσιστενχια
δε λασ περσονασ δε χυαλθυιερ σοχιεδαδ, θυιενεσ ρεθυιερεν δελ αποψο δε οτρασ
περσονασ εν λασ λαβορεσ δελ ηογαρ παρα ποδερ δεσεµπε〉αρ ελ τραβαϕο χονσιδεραδο
χοµο προδυχτιϖο (Βαυτιστα, 2012).
Ηιστ⌠ριχαµεντε λασ µυϕερεσ ψ λοσ ηοµβρεσ ηαν παρτιχιπαδο δε φορµα διστιντα εν
τοδασ λασ εσφερασ δε λα ϖιδα, εσ ασ θυε εν λα ρεφερεντε α λα ϖιδα λαβοραλ, εν λα
διϖισι⌠ν σεξυαλ δελ τραβαϕο σε ασιγναρον ρολεσ, εν ρελαχι⌠ν αλ γνερο, αφεχτανδο
ινεθυιτατιϖαµεντε λασ οπορτυνιδαδεσ παρα λασ µυϕερεσ.
Ελ τραβαϕο δοµστιχο θυε πορ συσ χαραχτερστιχασ θυε σε αβορδαρ〈ν εν ελ χυερπο δε
εστε δοχυµεντο, εσ υνα αχτιϖιδαδ πρεδοµιναντεµεντε φεµενινα, χιρχυνδα εν
ϖαριασ φορµασ δε δισχριµιναχι⌠ν, αδεµ〈σ δε λοσ χοντεξτοσ σοχιαλεσ χαµβιαντεσ,
θυε πορ σι µιµασ γενεραν νυεϖασ διν〈µιχασ, σοχιαλεσ, φαµιλιαρεσ, εχον⌠µιχασ, ψ
χυλτυραλεσ, προπιαµεντε αλ ρεφεριροσ α σιτυαχιονεσ σοβρε δερεχηοσ ηυµανοσ δε λασ
µυϕερεσ, θυε αντε ελ εσταβλεχιµιεντο δε οργανισµοσ ενχαργαδοσ δε συ προτεχχι⌠ν
ψ δεφενσα, αυναδο α λοσ µοϖιµιεντοσ δε λα σοχιεδαδ χιϖιλ οργανιζαδα τοµαν αυγε,
θυε τραε χοµο χονσεχυενχια ελ εµποδεραµιεντο δε γρυποσ δε περσονασ σοχιαλ ε
ηιστ⌠ριχαµεντε σεγρεγαδοσ, χοµο εσ ελ δε λασ µυϕερεσ λο θυε χονλλεϖα α λα
ινχορποραχι⌠ν δε λασ µυϕερεσ εν τοδοσ λοσ 〈µβιτοσ, δε µανερα γραδυαλ, εν εσε
σεντιδο, λασ µυϕερεσ σε ινχορποραν δε µανερα ιµπορταντε αλ µυνδο λαβοραλ ψ χαδα
ϖεζ υν νµερο µαψορ δε µυϕερεσ ηοψ εν δα βυσχαν υνα µεϕορ πρεπαραχι⌠ν θυε
λεσ βρινδε µεϕορεσ οπορτυνιδαδεσ λαβοραλεσ ψ πορ ενδε µεϕορεσ χονδιχιονεσ δε
ϖιϖιρ, στε φεν⌠µενο τραε απαρεϕαδα λα νεχεσιδαδ δε θυε λασ λαβορεσ ρελαχιοναδασ
χον λα φυνχι⌠ν ρεπροδυχτιϖα σε ϖεαν δελεγαδασ εν περσονασ εξτερνασ αλ ηογαρ παρα
ρεαλιζαρ λασ λαβορεσ δοµστιχασ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA