La reforma constitucional en materia de derechos humanos y el principio pro persona, sus alcances reales - Núm. 24, Marzo 2017 - Letras Jurídicas - Libros y Revistas - VLEX 680447649

La reforma constitucional en materia de derechos humanos y el principio pro persona, sus alcances reales

Autor:Oscar Tello Uscanga
Cargo:Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Páginas:1-35
RESUMEN

El presente trabajo analiza aspectos básicos y fundamentales de las reformas realizadas a la constitución el 10 de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos, así como el principio pro persona y los verdaderos alcances del mismo y de la apertura constitucional ad extra, establecidos en nuestra constitución. Reforma que frente a la celebración del centenario de la promulgación de la Constitución... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
1
ΛΑ ΡΕΦΟΡΜΑ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ ΕΝ ΜΑΤΕΡΙΑ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟΣ
ΗΥΜΑΝΟΣ Ψ ΕΛ ΠΡΙΝΧΙΠΙΟ ΠΡΟ ΠΕΡΣΟΝΑ, ΣΥΣ ΑΛΧΑΝΧΕΣ
ΡΕΑΛΕΣ.
ΤΗΕ ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΡΕΦΟΡΜ ΟΝ ΗΥΜΑΝ ΡΙΓΗΤΣ ΑΝ∆ ΤΗΕ
ΠΡΙΝΧΙΠΛΕ ΠΡΟ ΠΕΡΣΟΝ, ΤΗΕΙΡ ΡΕΑΛ ΑΧΗΙΕςΕΜΕΝΤΣ.
Οσχαρ Τελλο Υσχανγα
Συµαριο: Ι.− Ιντροδυχχι⌠ν. 2.− Χονστιτυχι⌠ν χοµο ελεµεντο ινδισπενσαβλε παρα γαραντιζαρ ελ Εσταδο
δε ∆ερεχηο. 3.− Σιτυαχι⌠ν αχτυαλ δελ Εσταδο µεξιχανο ψ συ Χονστιτυχι⌠ν χοµο γαραντεσ δελ Εσταδο
δερεχηο. 4.− Ιντερπρεταχι⌠ν χονφορµε υν χαµινο ηαχια λα απερτυρα Χονστιτυχιοναλ. 5.− Λα τραµπα δε
λα ϕεραρθυα χονστιτυχιοναλ δε λοσ ∆ερεχηοσ Φυνδαµενταλεσ. ↵Τιενεν ϖερδαδεραµεντε ρανγο
χονστιτυχιοναλ?, 6.− Χονχλυσιονεσ.. Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 29 δε Νοϖιεµβρε δε 2016. Φεχηα δε
Αχεπταχι⌠ν: 21 δε Φεβρερο δε 2017.
_______________________________________________________________________
Λιχενχιαδο εν ∆ερεχηο πορ λα Υνιϖερσιδαδ ϑυ〈ρεζ Αυτ⌠νοµα δε Ταβασχο. Μαεστρο εν
Εστυδιοσ Αϖανζαδοσ εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ πορ λα Υνιϖερσιδαδ Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ.
Προφεσορ εν λα Υνιϖερσιδαδ ϑυ〈ρεζ Αυτνοµα δε Ταβασχο. Χονσυλτορ εν ασυντοσ δε
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ 〈µβιτο εδυχατιϖο νιϖελ β〈σιχο ψ µεδιο συπεριορ. Χανδιδατο α ∆οχτορ
εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ πορ λα Υνιϖερσιδαδ Χαρλοσ ΙΙΙ δε Μαδριδ.
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
2
Ρεσυµεν: Ελ πρεσεντε τραβαϕο αναλιζα ασπεχτοσ β〈σιχοσ ψ φυνδαµενταλεσ δε λασ
ρεφορµασ ρεαλιζαδασ α λα χονστιτυχι⌠ν ελ 10 δε ϕυνιο δε 2011, εν µατερια δε
∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, ασ χοµο ελ πρινχιπιο προ περσονα ψ λοσ ϖερδαδεροσ αλχανχεσ
δελ µισµο ψ δε λα απερτυρα χονστιτυχιοναλ αδ εξτρα, εσταβλεχιδοσ εν νυεστρα
χονστιτυχι⌠ν. Ρεφορµα θυε φρεντε α λα χελεβραχι⌠ν δελ χεντεναριο δε λα
προµυλγαχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν σε δεφιενδε εν εστε τραβαϕο χοµο λα δε µαψορ
ιµπορτανχια εν συσ 100 α〉οσ δε ϖιδα.
Παλαβρασ χλαϖε: ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ, Χονστιτυχι⌠ν, ρεφορµα χονστιτυχιοναλ,
πρινχιπιο προ περσονα, συπρεµαχα χονστιτυχιοναλ
Αβστραχτ: Τηισ παπερ αναλψζεσ βασιχ ανδ φυνδαµενταλ ασπεχτσ οφ τηε ρεφορµσ
µαδε το τηε χονστιτυτιον ον ϑυνε 10, 2011, ιν τηε αρεα οφ Ηυµαν Ριγητσ, ασ ωελλ ασ
τηε πρινχιπλε προ περσον ανδ τηε τρυε σχοπε οφ ιτ ανδ τηε χονστιτυτιοναλ οπενινγ αδ
εξτρα εσταβλισηεδ ιν ουρ Χονστιτυτιον. Ρεφορµ τηατ ιν φροντ οφ τηε χελεβρατιον οφ τηε
χεντεναρψ οφ τηε προµυλγατιον οφ τηε Χονστιτυτιον ισ δεφενδεδ ιν τηισ ωορκ ασ τηε
µοστ ιµπορταντ ιν ιτσ 100 ψεαρσ οφ λιφε.
Κεψ ωορδσ: Ηυµαν Ριγητσ, Χονστιτυτιον, χονστιτυτιοναλ ρεφορµ, προ περσον
πρινχιπλε, χονστιτυτιοναλ συπρεµαχψ
1.− Ιντροδυχχι⌠ν.
Εστε α〉ο σε χελεβρα ελ χεντεναριο δε λα προχλαµαχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν Πολτιχα
δε λοσ Εσταδοσ Υνιδοσ Μεξιχανοσ, λα χυαλ α συσ 100 α〉οσ δε ϖιδα ηα συφριδο
µλτιπλεσ ρεφορµασ εν συ τεξτο, σιν εµβαργο, νινγυνα ταν ιµπορταντε χοµο αθυελλα
ρεαλιζαδα ελ 10 δε ϕυνιο δελ α〉ο 2011, λα χυαλ ρεσυλτ⌠ σερ δε γραν τρασχενδενχια
παρα λα ϖιδα πολτιχα δελ πασ. Αθυελλα χονστιτυχι⌠ν πιονερα εν χοντεµπλαρ λοσ
λλαµαδοσ ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ δε σεγυνδα γενεραχι⌠ν ψ υνα δε λασ µ〈σ αντιγυασ
δελ µυνδο δεµυεστρα θυε ηα σιδο χαπαζ δε περµανεχερ ϖιγεντε πορ 100 α〉οσ,
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
3
δεσδε λυεγο γραν παρτε δε εστε λογρο σε δεβε α λα χαπαχιδαδ δε λα µισµα δε
αδαπταρσε α λοσ διστιντοσ µοµεντοσ θυε Μξιχο ηα πασαδο ϖαλινδοσε παρα εστοσ
εφεχτοσ δε λασ ρεφορµασ χονστιτυχιοναλεσ.
Σιν εµβαργο εν συσ 100 α〉οσ δε ϖιδα ψ εν λασ µλτιπλεσ ρεφορµασ ϖιϖιδασ εξιστε
υνα θυε πυεδε σερ χονσιδεραδα χοµο λα δε µαψορ ενϖεργαδυρα, νοσ ρεφεριµοσ
νυεϖαµεντε α αθυελλα λλεϖαδα α εφεχτοσ ηαχε υν παρ δε α〉οσ, ελ 10 δε ϕυνιο δε
2011 παρα σερ εξαχτοσ ψ θυε εντρε οτροσ ασπεχτοσ δοτα δε συπρεµαχα
χονστιτυχιοναλ α λοσ ∆ερεχηοσ Φυνδαµενταλεσ, αλ τιεµπο θυε εσταβλεχε υνα
απερτυρα Χονστιτυχιοναλ αδ εξτρα σιν πρεχεδεντεσ παρα ελ πασ, σιν εµβαργο α χασι
6 α〉οσ δε εστα ρεφορµα ψ εν λα χελεβραχι⌠ν δελ χεντεναριο δε συ εξιστενχια, σε
ηαχε νεχεσαριο ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ σοβρε λοσ ϖερδαδεροσ αλχανχεσ δε αθυελλα
ρεφορµα θυε σεγν εξπερτοσ ϖινο α χαµβιαρ λοσ παραδιγµασ δελ σιστεµα ϕυρδιχο
µεξιχανο.
2.− Χονστιτυχι⌠ν χοµο ελεµεντο ινδισπενσαβλε παρα γαραντιζαρ ελ Εσταδο δε
∆ερεχηο.
Παρα εστοσ εφεχτοσ σε ϖυελϖε νεχεσαριο ρεχορδαρ θυε υνα δε λασ πρινχιπαλεσ
χαραχτερστιχασ ψ ρεθυισιτο ινδισπενσαβλε δε τοδο Εσταδο δε ∆ερεχηο εσ σιν δυδα
αλγυνα λα εξιστενχια δε υνα Χονστιτυχι⌠ν θυε σε ενχυεντρε σιτυαδα εν λα χσπιδε
δελ σιστεµα νορµατιϖο, δονδε λοσ δερεχηοσ χονδιχιοναν λα υνιδαδ, πλενιτυδ ψ
χοηερενχια δελ Ορδεναµιεντο, δεσδε ελ µοµεντο εν θυε σε χονϖιερτεν εν νορµασ
συπεριορεσ θυε δεβεν σερ τενιδασ εν χυεντα εν χυαλθυιερ αχτο δε χρεαχι⌠ν ο
απλιχαχι⌠ν δελ ∆ερεχηο1.
Ελ οβϕετιϖο δε εσα πριµαχα χονστιτυχιοναλ εσ ελ δε γαραντιζαρ θυε σε εϕερζαν λοσ
χοντρολεσ αδεχυαδοσ θυε περµιταν σατισφαχερ λα εξιστενχια δελ Εσταδο δε ∆ερεχηο.
∆εβινδοσε εντενδερ ελ χονχεπτο δε Χονστιτυχι⌠ν δε µανερα αµπλια, δε ταλ φορµα
θυε λα µισµα χονδυζχα εν τοδο µοµεντο ηαχια ελ αδεχυαδο χαµινο δελ σιστεµα
1Βαρρανχο Αϖιλσ. Μ. Χ., Λα τεορα ϑυρδιχα δε λοσ ∆ερεχηοσ Φυνδαµενταλεσ, Μαδριδ,
∆ψκινσον, 2000.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA