Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Nayarit - Núm. 1-2015, Enero 2015 - Presupuestos de Egresos de la Federación - Libros y Revistas - VLEX 678365845

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Nayarit

Autor:Vladimir Herrera González
Páginas:1-28
 
EXTRACTO GRATUITO
Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν 2015:
Ρεχυρσοσ Ιδεντιφιχαδοσ παρα ελ Εσταδο δε Ναψαριτ
Παλαχιο Λεγισλατιϖο δε Σαν Λ〈ζαρο, ενερο δε 2015
Χεντρο δε Εστυδιοσ δε λασ Φινανζασ Πβλιχασ
2
Χοντενιδο
Χοντενιδο ......................................................................................................................................................................... 1
Πρεσενταχι⌠ν ..................................................................................................................................................................... 3
1. Γαστο Φεδεραλιζαδο ιδεντιφιχαδο παρα ελ Εσταδο δε Ναψαριτ.......................................................................................... 4
1.1. Ραµο 28 Παρτιχιπαχιονεσ Φεδεραλεσ .................................................................................................................. 4
1.2. Ραµο 33 Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ ..................................................................................................................... 6
1.3. Ραµο 23 Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ .................................................................................................. 9
2. Γαστο Φεδεραλ ιδεντιφιχαδο παρα ελ Εσταδο δε Ναψαριτ: Γαστο εν Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ψ δε λασ
∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ .................................................................................................................................................. 14
2.1 Νορµατιϖιδαδ ψ χαραχτερστιχασ γενεραλεσ ............................................................................................................. 14
2.2 Ασιγναχιονεσ πορ Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ........................................................................................ 15
2.3 Ασιγναχιονεσ πορ ∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ ............................................................................................................ 22

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA