Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tlaxcala - Núm. 1-2015, Enero 2015 - Presupuestos de Egresos de la Federación - Libros y Revistas - VLEX 678365813

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tlaxcala

Autor:Vladimir Herrera González
Páginas:1-29
 
EXTRACTO GRATUITO
Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα Φεδεραχι⌠ν 2015:
Ρεχυρσοσ Ιδεντιφιχαδοσ παρα ελ Εσταδο δε Τλαξχαλα
Παλαχιο Λεγισλατιϖο δε Σαν Λ〈ζαρο, ενερο δε 2015
Χεντρο δε Εστυδιοσ δε λασ Φινανζασ Πβλιχασ
2
Χοντενιδο
Χοντενιδο ......................................................................................................................................................................... 1
Πρεσενταχι⌠ν ..................................................................................................................................................................... 3
1. Γαστο Φεδεραλιζαδο ιδεντιφιχαδο παρα ελ Εσταδο δε Τλαξχαλα ........................................................................................ 4
1.1. Ραµο 28 Παρτιχιπαχιονεσ Φεδεραλεσ .................................................................................................................. 4
1.2. Ραµο 33 Απορταχιονεσ Φεδεραλεσ ..................................................................................................................... 6
1.3. Ραµο 23 Προϖισιονεσ Σαλαριαλεσ ψ Εχον⌠µιχασ .................................................................................................. 9
2. Γαστο Φεδεραλ ιδεντιφιχαδο παρα ελ Εσταδο δε Τλαξχαλα: Γαστο εν Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ψ δε λασ
∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ .................................................................................................................................................. 18
2.1 Νορµατιϖιδαδ ψ χαραχτερστιχασ γενεραλεσ ............................................................................................................. 18
2.2 Ασιγναχιονεσ πορ Προγραµασ ψ Προψεχτοσ δε Ινϖερσι⌠ν ........................................................................................ 19
2.3 Ασιγναχιονεσ πορ ∆ελεγαχιονεσ Φεδεραλεσ ............................................................................................................ 23

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA