Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en totonaco de la costa - Legislación - Catálogo de legislación en lenguas indígenas (INALI) - Libros y Revistas - VLEX 446239673

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en totonaco de la costa

 
EXTRACTO GRATUITO


LIMAPAKGSIN TALAKKAXTLAWANALILATAMAT XALIMAKXTUM PULATAMAT
LIMEXICANO
Limapakgsin makgpuntumikanít nak ixmakgpuntuminá ixmapakgsiná lipulatamatni xla
lipulatamatni kgalhkitsis (5) ixpapá febrero kata 1917
TATSOKGNI NEMÁ MAKUAMA
Awatá lakkaxtlawaka tamakgpuntumin DOF 26-09-2008. Xlawán mapakgsiná xla
Makgtakgalhná lilakgatúm Xalimapakgsinat, Lakgatawilanít Xtatliwakglhat
Makgantaxtunín Xalilakgatúm pulatamat, wa ja'é kilhtamakú kilikilhchinima ja'é
xalakapala litapakgsin:
VENUSTIANO CARRANZA, xlawán Mapakgsiná xla Makgtakgalhná lilakgatúm
Xalimapakgsinat, Lakgatawilanít Xtatliwakglhat Makgantaxtinanín xla Xalimakxtúm
Pulatamat Limejikano, kkamakatsiní:
Xlakata Tamakxtumit Talilakkaxtlan tatamakxtuminít ju'ú nak kachikín 1°. Ixpapá
diciembre kata’ 1916, latá takgantaxtun xalimatasanin xla 19 ixpapá septiembre piwá
kata, maxtunít xlawán pu'akpuxkun, tamatlanit latá wi nak likatsin 4°. Wakga
xatalakgxtapalin nemá 14 ja'é papá tlawanika amá takgantaxtun xla 12 ixpapá
diciembre kata 1914, lanít nak H. Veracruz, limawakakanít nak xatalakkaxlan
tapuwán xla Guadalupe xla 26 ixpapá marzo kata 1913, tlan katsiníy tamakxtú ja'é:


LIMAPAKGSIN TALAKKAXTLAWANALILATAMAT XALIMAKXTUM
PULATAMAT LIMEJIKANO NEMÁ LAKKAXLÁ 5 IXPAPÁ FEBRERO KATA 1857.
XLAWÁN MAPAKUWIN
Litamapitsin 1
Xla Xalimakgtayat Tachixkuwit
Likatsin 1 (Art. 1). Nak Xalimakxtum Pulatamat Limejikano wakg tachixkuwit
natalipaxawá tamakanajlit nemá mastá ja'é limapakgsin, wakg wa chi nilá
malakgtsuwikán xawá nixlajakán, watayá la akxni chu xalilat latá wan.
Liwankaná takgalhintachit nak Xalimakxtúm Pulatamat Limejikano. Takgalhintachinín
xala'alakatanu nemá natatanú nak lilakgatúm lipulatamatni nakalakgchán, kaj watayá
ja'é xlakata, ixlikstu xawá Iitamakgtayá tapakgsin.
Liwankán katuwayá talakgmakgán la xalikilhtsukut pulatamatalakgawan usu lilakgatúm
pulatamatni, chixkú usu puskát, ixkata, tatlajit, lilakapulhni tachixkuwit, lilakapulhni
tatlanit, sikuanalipawan, takilhchiwin, talakgatín, ti makgaxtokga, ti nimakgaxtokga usu
atunu nemá lakatakiputún xatalilankán tachixkuwit xawá lakpuwán namalakgsputú usu
limaktiputún ixlakgchanatkán chu ixlikstukán tachixkuwit.
Likatsin 2 (Art. 2). Pulatamat Limejikano watá akgtúm chu nilá mapitsikán.
Pulatamat kgalhí lakkaxtawilat Ihuwalatamat litsukunít nak ixpulatamankán
matakuxtunanín wa amá nemá takilhwakanancha nak ixpulatamankán ti ixtalamana ju'ú


nak pulataman akxni tsukulh takgchipawilín chutá makgtakgalhnít ixpumapakgsinkán
xatachixkuwit, lilakgtaxtutamat, xalatamat xawá talakkaxtlawanalilatamat, usu kana yaj
wakg.
Ixtalakapastakni latá xla ixlimatakuxtuná wa xla tliwakglha namakatikán xlakata
nakatsikán tiku kamaktiní xalimakgantaxtin tapakgsin xlakán matakuxtunanín.
Wa amá pulataman nemá tamakgtanú ixpulatamankán matakuxtunanín amá nemá
makxtúm tawilana la tachixkuwit, lilakgtaxtutamán xawá xalatamat, tapuwilana akgtúm
tiyat chu talipawán ixmapakgsinaninkán latá xlakan talismaninít.
Xatalulokgni matakuxtunanín xalikstu talakkaxtlawat natlawakán latá wan limapakgsin
xlikstutapakgsit nemá namakanajlí lilakgatúm lipulatamatni kinkatlawayán.
Ixtalilakgapasnikán ixpulatamankán matakuxtunanín natlawakán nak limapakgsin xawá
tapakgsin xala alakatunu lipulatamatni, nemá na'akxilhtilhá latá tu luj taskiní nalá amá la
liwankán ixkilhtsukut tapakgsin latá lakgatsuntín tatsokgni latá niku minachá wa ja'é
likatsin, xalikatsinín xlichiwinkán kachikinín chu ixpulatamatkán.
A. Ja’é limapakgsin lilakgapasa xawá makanajlí ixlakgchanatkán
ixpulatamankán matakuxtunanín xalikstu lakgchanat chu, nachunalitúm tapakgsit
xalikstu:
I. Natalatamá latá xlakán tamatlaní xawá tatamakxtumit tachixkuwit,
maqa’anat, xatipalhuwa tapuwán chu xalatamat.
II. Natamaklakaskín piwá ixlimapakgsinkán latá tlan talipakgán chu
talakkaxtlawá ixtakglhuwitkán, latá wan xaliwakg ixkilhtsukut tapakgsin xla ja'é

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA