Matrimonio igualitario: un derecho violentado en Chiapas - Núm. 94, Septiembre 2016 - Alegatos - Libros y Revistas - VLEX 675617917

Matrimonio igualitario: un derecho violentado en Chiapas

Autor:Karla Beatriz García Arteaga/Fabián Ricardo Acero Galindo/Arcadio Zebadúa Sánchez
Cargo:Dra. en Estudios Organizacionales por la UAM-I, Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas/Lic. en Derecho, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario/Dr. en Estudios Organizacionales por la UAM-I., Profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas
Páginas:557-570
RESUMEN

En el presente artículo se expone el tema del matrimonio igualitario, derecho que en los últimos meses ha buscado ser visibilizado. El contexto del tema obedece al territorio chiapaneco, plagado de una ideología diversa, proveniente de su propia constitución: grupos indígenas, migrantes y habitantes en general. Se hace una descripción breve del contexto, el marco jurídico y una exposición del... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
557
Ματριµονιο ιγυαλιταριο: υν δερεχηο ϖιολενταδο εν Χηιαπασ ππ. 557−570
Ματριµονιο ιγυαλιταριο:
υν δερεχηο ϖιολενταδο εν
Χηιαπασ
Ρεσυµεν
Ε
ν ελ πρεσεντε αρτ χυλο σε εξπονε ελ τεµα δελ µατ ριµονιο ιγυαλιταρ ιο, δερεχηο
θυε εν λοσ λτιµοσ µεσεσ ηα βυσχαδο σερ ϖισιβιλιζαδο. Ελ χοντεξτ ο δελ τεµα οβεδεχε αλ
τερριτορ ιο χηιαπανεχο, πλαγαδο δε υν α ιδεολογα διϖερσα, προϖενιεντε δε συ πρ οπια χονσ−
τιτυχι⌠ν: γρ υποσ ινδγενασ, µιγραντεσ ψ ηαβιταντεσ εν γενεραλ. Σε ηαχε υ να δεσχριπχι⌠ν
βρεϖε δελ χοντεξτο, ελ µαρχο ϕυρδιχο ψ υνα εξποσιχι⌠ν δελ τεµα θυε ινχιτα α λα λεχτυρα δε
υνα ασιγνατυ ρα πενδιεντε εν ελ εσταδο δε Χηιαπασ.
Αβστραχτ
Τηισ αρ τιχλε δισχυσσεσ τηε ισσυε οφ εγαλιταριαν µαρριαγε, α ριγητ τηατ ηασ σουγητ το βε
σεεν ιν ρεχεντ µοντησ. Τηε χοντεξτ οφ τηε τηεµε ισ δυε το τηε Χηιαπασ τερριτορψ, πλαγυεδ
βψ α διϖερσε ιδεολογψ φ ροµ ιτσ οων χ ονστιτυτιον: ινδιγενουσ γρουπσ, µιγραντσ ανδ ιν−
ηαβιταντσ ιν γε νεραλ. Α βριεφ δεσχριπτ ιον οφ τηε χοντεξτ, λεγαλ φραµεωορκ ανδ αν εξπ ο−
σιτιον οφ τηε συβϕεχτ τηατ ινχιτεσ τηε ρεα δινγ οφ α πενδινγ συβϕεχτ ιν τηε στατε οφ Χηιαπασ
ισ γιϖεν.
Συµαριο: Ιντρο δυχχι⌠ν / Ι. Αντεχεδεντεσ / ΙΙ. Μαρχο ϕυρδιχο / Ι ΙΙ. Χοντεξτο σοχιο−χυλτ υραλ εν ελ
εσταδο δε Χηιαπα σ / Ις. ∆ερεχηοσ ϖιολενταδοσ ς. Χονχλυσιονεσ / Φυεντεσ δε χον συλτα
Καρλα Βεατριζ Γαρχα Αρτεαγα∗
Φαβι〈ν Ριχαρδο Αχερο Γαλινδο∗∗
Αρχαδιο Ζεβαδα Σ〈νχηεζ∗∗∗
∆ρα. εν Εσ τυδιοσ Οργανιζα χιοναλεσ πορ λα ΥΑΜ−Ι, Προφεσορα−Ι νϖεστιγαδορα δε λα Υνιϖερσιδα δ Αυτ⌠νοµα
δε Χηιαπασ.
∗∗ Λιχ. εν ∆ερεχηο, εσπε χιαλιστα εν ∆ερεχηοσ Ηυ µανοσ ψ ∆ερεχηο Ιντερ ναχιοναλ Ηυµανιτα ριο.
∗∗∗ ∆ρ. εν Εστυδιοσ Οργαν ιζαχιοναλεσ πορ λα ΥΑΜ−Ι., Προφεσορ ε ν λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Χη ιαπασ.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA