¿Quién hace funcionar la constitución? El derecho a la asistencia jurídica gratuita en México y España - Núm. 24, Marzo 2017 - Letras Jurídicas - Libros y Revistas - VLEX 680447625

¿Quién hace funcionar la constitución? El derecho a la asistencia jurídica gratuita en México y España

Autor:Juan Jesús Garza Onofre
Cargo:Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Páginas:1-40
RESUMEN

Partiendo del derecho constitucional a la asistencia jurídica en España, este trabajo busca contrastar la forma en que se despliega este aspecto del sistema jurídico mexicano, en concreto, a través de la figura del defensor público. El objetivo es distinguir los riesgos y beneficios que sirven de impulso a las obligaciones del Estado para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales

 
EXTRACTO GRATUITO
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
1
↵ΘΥΙ⊃Ν ΗΑΧΕ ΦΥΝΧΙΟΝΑΡ ΛΑ ΧΟΝΣΤΙΤΥΧΙΝ?
ΕΛ ∆ΕΡΕΧΗΟ Α ΛΑ ΑΣΙΣΤΕΝΧΙΑ ϑΥΡ⊆∆ΙΧΑ ΓΡΑΤΥΙΤΑ
ΕΝ Μ⊃ΞΙΧΟ Ψ ΕΣΠΑ∇Α
ΩΗΟ ΜΑΚΕΣ ΤΗΕ ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝ ΩΟΡΚ?
ΤΗΕ ΡΙΓΗΤ ΤΟ ΦΡΕΕ ΛΕΓΑΛ ΑΙ∆ ΙΝ ΜΕΞΙΧΟ ΑΝ∆ ΣΠΑΙΝ
ϑυαν ϑεσσ Γαρζα Ονοφρε
Συµαριο: Ι. ∆εσµιτιφιχαρ λα χονστιτυχι⌠ν, α προπ⌠σιτο δε συ χεντεναριο. Α µανερα δε
ιντροδυχχι⌠ν. ΙΙ. Ελ σιστεµα δε ϕυστιχια γρατυιτα εν Εσπα〉α. ΙΙΙ. Ελ (συπυεστο) σιστεµα δε
ϕυστιχια γρατυιτα εν Μξιχο. Ις. Ποσιβιλιδαδεσ δε ινχορποραρ αλγυνασ ϖενταϕασ δελ σιστεµα
εσπα〉ολ αλ µεξιχανο ψ δετεχχι⌠ν δε συσ ριεσγοσ. ς. Χονχλυσιονεσ. Φεχηα δε ρεχεπχι⌠ν: 29
δε Νοϖιεµβρε δε 2016. Φεχηα δε Αχεπταχι⌠ν: 21 δε Φεβρερο δε 2017.
________________________________________________________________________
Προφεσορ δε λα Φαχυλταδ Λιβρε δε ∆ερεχηο δε Μοντερρεψ ε ινϖεστιγαδορ δελ Χεντρο δε Εστυδιοσ
σοβρε λα Ενσε〉ανζα ψ ελ Απρενδιζαϕε δελ ∆ερεχηο, Α.Χ., ΧΕΕΑ∆.
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
2
Ρεσυµεν: Παρτιενδο δελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ α λα ασιστενχια ϕυρδιχα εν Εσπα〉α,
εστε τραβαϕο βυσχα χοντρασταρ λα φορµα εν θυε σε δεσπλιεγα εστε ασπεχτο δελ
σιστεµα ϕυρδιχο µεξιχανο, εν χονχρετο, α τραϖσ δε λα φιγυρα δελ δεφενσορ πβλιχο.
Ελ οβϕετιϖο εσ διστινγυιρ λοσ ριεσγοσ ψ βενεφιχιοσ θυε σιρϖεν δε ιµπυλσο α λασ
οβλιγαχιονεσ δελ Εσταδο παρα γαραντιζαρ λα εφεχτιϖιδαδ δε λοσ δερεχηοσ
φυνδαµενταλεσ.
Αβστραχτ: Χονσιδερινγ τηε χονστιτυτιοναλ ριγητ το φρεε λεγαλ ασσιστανχε ιν Σπαιν, τηισ
παπερ χοντραστ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηισ ασπεχτ οφ τηε Μεξιχαν λεγαλ σψστεµ ισ
δεϖελοπεδ, τηρουγη τηε σπεχιφιχ φιγυρε οφ τηε πυβλιχ δεφενδερ. Τηε αιµ ισ το
διστινγυιση τηοσε ρισκσ ανδ βενεφιτσ τηατ σερϖε ασ αν ιµπετυσ φορ στατε οβλιγατιονσ ιν
τηε γυαραντεε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ φυνδαµενταλ ριγητσ.
Παλαβρασ χλαϖε: Χονστιτυχιοναλ, αχχεσο α λα ϕυστιχια, ασιστενχια ϕυρδιχα γρατυιτα,
δεφενσορεσ δε οφιχιο, αβογαδοσ.
Κεψ ωορδσ: Χονστιτυτιοναλ, αχχεσσ το ϕυστιχε, φρεε λεγαλ αιδ, πυβλιχ δεφενδερσ,
λαωψερσ.
Ι. ∆εσµιτιφιχαρ λα χονστιτυχι⌠ν, α προπ⌠σιτο δε συ χεντεναριο. Α µανερα δε
ιντροδυχχι⌠ν
Εν τιεµποσ δε τοδοσ χοντρα τοδοσ, χονφιαρ εν λοσ δεµ〈σ σε ηα χονϖερτιδο εν υν
αχτιϖιδαδ δε αλτο ριεσγο. Λα δεσχονφιανζα ρεσυλτα ελ χοµν δενοµιναδορ θυε γυα
µυχηασ δε νυεστρασ αχχιονεσ. Εν ελ πλανο νορµατιϖο, ρεσυλτα βασταντε διφχιλ σεγυιρ
χοντεµπλανδο α λα χονστιτυχι⌠ν χοµο υν τεξτο πλενο ινχλυσο µυχηασ ϖεχεσ δε
νδολε σαχρο, θυε ιρραδια αβσολυτα χοηερενχια ψ σεγυριδαδ ϕυρδιχα α λοσ
ηαβιταντεσ δε υνα δετερµιναδα ϕυρισδιχχι⌠ν.
Απροϖεχηανδο λα χοψυντυρα δελ χεντεναριο δε λα προµυλγαχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν
Πολτιχα δε λοσ Εσταδοσ Υνιδοσ Μεξιχανοσ σε τορνα νεχεσαριο ρεφλεξιοναρ σοβρε λα
ΛΕΤΡΑΣ ϑΥΡΙ∆ΙΧΑΣ Ν∨Μ. 24 ΠΡΙΜΑςΕΡΑ 2017 ΙΣΣΝ 1870−2155
3
µισµα, νο εν αρασ δε σεγυιρ γλοσανδο διχηο τεξτο, νι ταµποχο ασπιρανδο α χορρεγιρ
αλ εντε λεγισλατιϖο παρα προπυλσαρ συσ ϖεηεµεντεσ 〈νιµοσ ρεφορµαδορεσ, σινο, πορ
ελ χοντραριο, εν δεσµιτιφιχαρ α λα χονστιτυχι⌠ν, δεϕ〈νδολα δε εντενδερ εν συ σεντιδο
τραδιχιοναλ χοµο φεν⌠µενο αγλυτιναδορ δε ϖολυνταδεσ θυε ρεφλεϕα υν δετερµιναδο
µοµεντο φυνδαχιοναλ δε λασ ναχιονεσ ψ συσ σιστεµασ, δε λα µανο δε υν γραν
παχτο σοχιαλ ταν ηοµογνεο χοµο εστ〈τιχο.
Οτρα µανερα δε χοµπρενδερ α λα χονστιτυχι⌠ν εσ ποσιβλε. Εντενδερ α εστε χονχεπτο
χοµο παρτε δε λα ϖιδα διαρια δε λα πολτιχα δε νυεστρο εντορνο, χοµο υνα φορµα δε
αχτιϖιδαδ διν〈µιχα ψ εν χονσταντε χοντραδιχχι⌠ν χον λα ρεαλιδαδ, πυεδε λλεϖαρσε α
χαβο σι, ψ σολο σι, εν εστε προχεσο σε δεσπλιεγαν εϕερχιχιοσ διαλ⌠γιχοσ, βαϕο ελ
εντενδιδο δε θυε ελ ελεµεντο χονφλιχτιϖο σε ενχοντραρ〈 πρεσεντε δε φορµα
ινϖαριαβλε.
Ελ Χονστιτυχιοναλισµο µοδερνο, εν χοντραποσιχι⌠ν χον ελ χονστιτυχιοναλισµο
αντιγυο, ο τραδιχιοναλ, εν συσ υνιδαδεσ β〈σιχασ δεϕα δε εσταρ χοµπροµετιδο χον
υνα σεριε δε ρεγλασ πτρεασ, χον υν ϖοχαβυλαριο ψ υνα γραµ〈τιχα θυε δε αντεµανο
αδϖιερτεν χ⌠µο δεβεν σερ υσαδασ. Βαϕο ελ αχτυαλ χοντεξτο, ελ σιγνιφιχαδο δε
νυεστρο ϖοχαβυλαριο χονστιτυχιοναλ νο εσ ηοµογνεο, σινο θυε οσχιλα
χονσταντεµεντε εντρε διστιντοσ ηοριζοντεσ δε ιντερπρεταχι⌠ν παρα ποδερ αβριρ
ποσιβιλιδαδεσ τρανσφορµαδορασ α νυεστρα ιµαγιναχι⌠ν σοχιο−πολτιχα.
Αηορα βιεν, νορµαλιζαρ, ο ασιµιλαρ εστασ διν〈µιχασ θυε πλαντεα υνα χονχεπχι⌠ν
διστιντα δε χονστιτυχι⌠ν, ενφοχανδο λα σιτυαχι⌠ν µεξιχανα, παρεχερα ρεσυλταρ
βασταντε χοµπλιχαδο πυεσ φρεντε α ταντοσ προβλεµασ θυε αθυεϕαν αλ πασ, δε
εντραδα νο εσ ναδα σενχιλλο αρµονιζαρ υν σιστεµα ϕυρδιχο δονδε εξιστε υνα
χονστιτυχι⌠ν φεδεραλ, τρειντα ψ δοσ χονστιτυχιονεσ εσταταλεσ, ψ υν εστατυτο παρα λασ
Ισλασ Μαρασ, µ〈σ δε δοσχιεντοσ σετεντα ψ υν λεψεσ δε χαρ〈χτερ φεδεραλ απλιχαβλεσ α
λο λαργο δε τρειντα ψ δοσ εντιδαδεσ φεδερατιϖασ εν δονδε εξιστεν τρειντα ψ τρεσ
Γοβερναδορεσ, τρειντα ψ δοσ εσταταλεσ ψ υνο δελ Βανχο δε Μξιχο, σιν χονταρ αλ
ϑεφε δε Γοβιερνο δε λα Χιυδαδ δε Μξιχο, α λο λαργο δε τρειντα ψ δοσ εσταδοσ, α συ

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA