Análisis con perspectiva de género del segundo informe trimestral 2016 e identificación de los programas presupuestarios incluidos en el anexo 13 del PEF 2016 y su avance presupuestal - Núm. 2-2016, Junio 2016 - Seguimiento del gasto etiquetado para mujeres y la igualdad de género (GEMIG) en el presupuesto de egresos de la Federación - Libros y Revistas - VLEX 679115961

Análisis con perspectiva de género del segundo informe trimestral 2016 e identificación de los programas presupuestarios incluidos en el anexo 13 del PEF 2016 y su avance presupuestal

Autor:Pablo Delgadillo Vallejo
Páginas:2-250
RESUMEN

En cumplimiento al artículo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), presentaron en su Segundo Informe Trimestral (IT) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información acerca de los avances físicos y financieros registrados durante el periodo de... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
2
ΡΕΣΥΜΕΝ
Εν χυµπλιµιεντο αλ αρτχυλο 24 δελ ∆εχρετο δε Πρεσυπυεστο δε Εγρεσοσ δε λα
Φεδεραχι⌠ν παρα ελ Εϕερχιχιο Φισχαλ 2016 (ΠΕΦ 2016), λασ δεπενδενχιασ ψ εντιδαδεσ
δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Φεδεραλ (ΑΠΦ), πρεσενταρον εν συ Σεγυνδο Ινφορµε
Τριµεστραλ (ΙΤ) α λα Σεχρεταρα δε Ηαχιενδα ψ Χρδιτο Πβλιχο (ΣΗΧΠ), ινφορµαχι⌠ν
αχερχα δε λοσ αϖανχεσ φσιχοσ ψ φινανχιεροσ ρεγιστραδοσ δυραντε ελ περιοδο δε ενερο
α ϕυνιο δε 2016.
∆ε αχυερδο α δατοσ δελ σεγυνδο ΙΤ, λοσ προγραµασ απροβαδοσ εν ελ Ανεξο 13
Ερογαχιονεσ παρα λα ιγυαλδαδ παρα µυϕερεσ ψ ηοµβρεσ, σε ινχλυψερον 349
ινδιχαδορεσ σελεχχιοναδοσ εντρε ελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε λασ Μυϕερεσ (Ινµυϕερεσ), λασ
δεπενδενχιασ ψ εντιδαδεσ ρεσπονσαβλεσ δε λοσ 1041 προγραµασ πρεσυπυεσταριοσ,
χορρεσπονδιεντεσ α 28 ραµοσ.
Εν ελ Ανεξο 13 δελ ∆εχρετο δε ΠΕΦ 2016| σε ινφορµα δε υν πρεσυπυεστο απροβαδο
δε 25 898.53 µιλλονεσ δε πεσοσ (µδπ), θυε διφιερε δε λα συµα δελ τοταλ Αυτοριζαδο
Ανυαλ ρεπορταδο εν ελ σεγυνδο ΙΤ δε 2016, χον υν µοντο δε 23 306.79 µδπ,
χυεστι⌠ν θυε ρεπρεσεντα υνα ρεδυχχι⌠ν εν τρµινοσ πορχεντυαλεσ δελ 10.0 πορ χιεντο,
λο θυε ιµπλιχα, θυε λα Σεχρεταρα δε Ηαχιενδα ψ Χρδιτο Πβλιχο ηιζο ρεχορτεσ εν
αλγυνοσ προγραµασ, σιν µενχιοναρ λοσ αϕυστεσ ο µοδιφιχαχιονεσ πρεσυπυεσταριασ εν
οτροσ.
Οβϕετιϖο Γενεραλ
1 Χαβε µενχιοναρ θυε εν λα Εϖολυχι⌠ ν δε λασ Ερογαχιονεσ παρα λα Ιγυαλδαδ εντρε Μυϕερεσ ψ Ηοµβρεσ
ενχοντραµοσ υν προγραµα αδιχιοναλ, περτενεχιεντε αλ ραµο 07 ∆εφενσα Ναχιο ναλ, ελ χυαλ νο απαρεχα εν ελ ΠΕΦ,
περο θυε νο εσ λα π ριµερα ϖεζ θυε απαρεχε, νο σε χυεντα χον ινφορµαχι⌠ν χοµπλετα δελ µισµο, περο ιµπλιχα
αλγυνοσ αϕυστεσ πρεσυπυεσταριοσ εν ελ ραµο χορρεσπονδιεντε.
3
Ιδεντιφιχαρ λασ σιµιλιτυδεσ ψ διφερενχιασ δε λασ δισποσιχιονεσ δελ ∆εχρετο δε ΠΕΦ 2016
χον ρελαχι⌠ν αλ Σεγυνδο Ινφορµε Τριµεστραλ 2016 (ΙΤ), αναλιζαρ λα ινχορποραχι⌠ν δε λα
περσπεχτιϖα δε γνερο εν λοσ προγραµασ πρεσυπυεσταριοσ (ΠΠ) ρεπορταδοσ ψ συ
αλινεαχι⌠ν προγραµ〈τιχα χον ελ Προγραµα Ναχιοναλ δε Ιγυαλδαδ δε Οπορτυνιδαδεσ ψ
Νο ∆ισχριµιναχι⌠ν χοντρα λασ Μυϕερεσ 2013−2018 (Προιγυαλδαδ).
Οβϕετιϖοσ Εσπεχφιχοσ
1. Πρεσενταρ ινφορµαχι⌠ν τχνιχα α διπυταδασ ψ διπυταδοσ σοβρε ελ αϖανχε δε λοσ
προγραµασ πρεσυπυεσταριοσ (ΠΠ) χοντενιδοσ εν ελ Ανεξο 13, ασ χοµο ελ
αϖανχε πρεσυπυεσταλ ρεπορταδο.
2. Ιδεντιφιχαρ ΠΠ, ραµοσ, υνιδαδεσ ρεσπονσαβλεσ, ποβλαχι⌠ν οβϕετιϖο,
προβλεµ〈τιχα θυε ατιενδεν, ινδιχαδορεσ φσιχοσ ψ συ αϖανχε, ασ χοµο λασ
Αχχιονεσ α ρεαλιζαρ εν χαδα προγραµα ψ συ ϖινχυλαχι⌠ν χον ελ Προιγυαλδαδ.
Παλαβρασ χλαϖε: Προγραµα Πρεσυπυεσταριο; Πρεσυπυεστο οριγιναλ: µοδιφιχαδο ψ
παγαδο, Ινδιχαδορεσ; Αχχιονεσ α ρεαλιζαρ; Προβλεµ〈τιχα θυε ατιενδεν λοσ προγραµασ.
4
Χοντενιδο Π〈γ.
Ιντροδυχχι⌠ν
6
Ι. Μαρχο χονχεπτυαλ
8
1. Πρεσυπυεστοσ πβλιχοσ ψ περσπεχτιϖα δε γνερο
8
2. Γνερο ψ πολτιχασ πβλιχασ
10
ΙΙ. Μετοδολογα δε σεγυιµιεντο α λοσ προγραµασ χον Γαστο Ετιθυεταδο
παρα λασ Μυ
ϕερεσ ψ λα Ιγυαλδαδ δε Γνερο. Σεγυνδο Ινφορµε Τ
ριµεστραλ
δε 2016
13
ΙΙΙ. Ρεϖισι⌠ν δε λοσ προγραµασ πρεσυπυεσταριοσ ινχλυιδοσ εν ελ
Σεγυνδο Ινφορµε Τ
ριµεστραλ δε 2016
17
1. Ραµο 01 Ποδερ Λεγισλατιϖο
17
2. Ραµο 04 Γοβερναχι⌠ν
19
3. Ραµο 05 Ρελαχιονεσ Εξτεριορεσ
35
4. Ραµο 06 Ηαχιενδα ψ Χρδιτο Πβλιχο
42
5. Ραµο 07 ∆εφενσα Ναχιοναλ
45
6. Ραµο 08 Αγριχυλτυρα, Γαναδερα , ∆εσαρρολλο Ρυραλ, Πεσχα ψ
Αλιµενταχι⌠ν
49
7. Ραµο 09 Χοµυνιχαχιονεσ ψ Τρανσπορτεσ
59
8. Ραµο 10 Εχονοµα
61
9. Ραµο 11 Εδυχαχι⌠ν Πβλιχα
68
10. Ραµο 12 Σαλυδ
89
11. Ραµο 13 Μαρινα
127
12. Ραµο 14 Τραβαϕο ψ Πρεϖισι⌠ν Σοχιαλ
133
13. Ραµο 15 ∆εσαρρολλο Αγραριο, Τερριτοριαλ ψ Υρβανο
140
14. Ραµο 16 Μεδιο Αµβιεντε ψ Ρεχυρσοσ Νατυραλεσ
149
15. Ραµο 17 Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα
159

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA