Abuso sexual infantil - Núm. 2-2016, Junio 2016 - Investigaciones del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la equidad de género (CEAMEG) - Libros y Revistas - VLEX 679107493

Abuso sexual infantil

Autor:Mariano José Mejía López/María Isabel De León Carmona
Páginas:3-47
 
EXTRACTO GRATUITO
3
Πρεσενταχι⌠ν
Ελ Χεντρο δε Εστυδιοσ παρα ελ Αδελαντο δε λασ Μυϕερεσ ψ λα Εθυιδαδ δε Γνερο
(ΧΕΑΜΕΓ), εσ υν ⌠ργανο δε αποψο τχνιχο θυε τιενε χοµο οβϕετιϖο φυνδαµενταλ
προϖεερ α λασ διπυταδασ ψ λοσ διπυταδοσ λοσ ινσυµοσ νεχεσαριοσ παρα λεγισλαρ χον
περσπεχτιϖα δε γνερο ψ ενφοθυε δε δερεχηοσ ηυµανοσ α φιν δε λογραρ λα γενεραχι⌠ν
δε δισποσιχιονεσ ϕυρδιχασ θυε εσταβλεζχαν λοσ µεχανισµοσ νεχεσαριοσ εν λοσ
διστιντοσ 〈µβιτοσ παρα γαραντιζαρ εν τρµινοσ δελ αρτχυλο 1° Χονστιτυχιοναλ ελ ρεσπετο
δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ, εσπεχφιχαµεντε δε νι〉ασ, νι〉οσ ψ αδολεσχεντεσ.
Εν ελ Προγραµα Οπερατιϖο Ανυαλ 2016, ελ ΧΕΑΜΕΓ, χοντεµπλα ελ τεµα δε αβυσο
σεξυαλ ινφαντιλ, ελλο εν ϖιρτυδ δε λα προβλεµ〈τιχα εν λα χυαλ νι〉ασ ψ νι〉οσ εν Μξιχο
σον ϖχτιµασ, σιν θυε ηαστα ελ µοµεντο σε χυεντε χον ελεµεντοσ ϕυρδιχοσ ψ
µεχανισµοσ θυε ατιενδαν δε µανερα εφιχαζ χον λα οβλιγαχι⌠ν δελ Εσταδο µεξιχανο
δε προµοϖερ, ρεσπεταρ, προτεγερ ψ γαραντιζαρ λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ δε εστε γρυπο
ποβλαχιοναλ.
Ελ πρεσεντε εστυδιο νοσ µυεστρα εν πριµερ λυγαρ θυ εσ ψ χ⌠µο σε δεσαρρολλα ελ
δελιτο δε αβυσο σεξυαλ ινφαντιλ, εν ελ σεγυνδο απαρταδο, σε εξπονεν λοσ ινστρυµεντοσ
ιντερναχιοναλεσ ϖινχυλαντεσ ψ νο ϖινχυλαντεσ θυε εξιστεν εν λα µατερια, εν ελ τερχερ
απαρταδο σε πρεσεντα χ⌠µο ελ µαρχο ϕυρδιχο ναχιοναλ ηα λλεϖαδο α χαβο λα
αρµονιζαχι⌠ν δε συ δερεχηο ναχιοναλ εν φυνχι⌠ν δε λο εσταβλεχιδο πορ ελ δερεχηο
ιντερναχιοναλ, εν ελ χυαρτο απαρταδο, σε προψεχταν λασ πολτιχασ πβλιχασ δε
ινστρυµενταχι⌠ν δε λα λεγισλαχι⌠ν εν ελ τεµα.
4
Μαρχο Τε⌠ριχο
Μξιχο εσ υν πασ δε οριγεν, τρ〈νσιτο ψ ρεχεπχι⌠ν δε µιγραντεσ, σιτυαχι⌠ν θυε ηα
χοντριβυιδο α αυµενταρ λα ϖυλνεραβιλιδαδ δε µυϕερεσ, νι〉ασ, νι〉οσ ψ αδολεσχεντεσ
θυιενεσ σον λασ πρινχιπαλεσ ϖχτιµασ δε λα τρατα δε περσονασ, λοσ χυαλεσ σον
υτιλιζαδοσ πρινχιπαλµεντε, χον φινεσ δε εξπλοταχι⌠ν σεξυαλ ψ λαβοραλ1
Εµπεχεµοσ πορ αβορδαρ θυε σε χονσιδερα χοµο αβυσο σεξυαλ ινφαντιλ, α δεχιρ δε
τηε Νατιοναλ Χηιλδ Τραυµατιχ Στρεσσ Νετωορκ (ΝΧΤΣΝ)2, εσ χυαλθυιερ ιντεραχχι⌠ν εντρε
υνα νι〉α ο νι〉ο ψ υν αδυλτο (υ οτρο νι〉ο) εν δονδε ελ νι〉ο εσ υτιλιζαδο παρα εστιµυλαρ
σεξυαλµεντε αλ αβυσαδορ ο α υν οβσερϖαδορ. Ελ αβυσο σεξυαλ πυεδε ινϖολυχραρ
χονταχτο φσιχο ο πυεδε ταµβιν οχυρριρ σιν χονταχτο φσιχο. Ελ χονταχτο φσιχο πυεδε
ινχλυιρ τοχαρ λα ϖαγινα, πενε, σενοσ ο ναλγασ, σεξο οραλ ψ/ο πενετραχι⌠ν σεξυαλ. Ελ
αβυσο σεξυαλ σιν χονταχτο φσιχο πυεδε ινχλυιρ ϖοψερισµο (τραταρ δε ϖερ ελ χυερπο
δεσνυδο δελ νι〉ο), εξηιβιχιονισµο (ελ αβυσαδορ µυεστρα συσ παρτεσ πριϖαδασ αντε
υν νι〉ο) ο εξπονερ αλ νι〉ο πορνογραφα. Α µενυδο λοσ αβυσαδορεσ σεξυαλεσ νο υσαν
φυερζα φσιχα ψ πυεδεν υτιλιζαρ ϕυεγοσ, ενγα〉οσ, τρυχοσ υ οτροσ µτοδοσ δε χηανταϕε
παρα ενγατυσαρ ο ενγα〉αρ α λοσ νι〉οσ ψ µαντενερλοσ χαλλαδοσ. Λοσ αβυσαδορεσ
σεξυαλεσ συελεν υσαρ τ〈χτιχασ περσυασιϖασ ψ µανιπυλαδορασ παρα ενγατυσαρ α λοσ
νι〉οσ. Εστασ τ〈χτιχασ χονοχιδασ χοµο πρεπαραχι⌠ν (εν ινγλσ λλαµαδασ χηιλδ
γροοµινγ) πυεδεν ινχλυιρ χοµπραρλεσ ρεγαλοσ υ οργανιζαρ χιερτασ αχτιϖιδαδεσ
εσπεχιαλεσ, λο χυαλ πυεδε χονφυνδιρ αν µ〈σ α λα ϖχτιµα.
∆ε αχυερδο χον ΥΝΙΧΕΦ, ελ αβυσο σεξυαλ, λα ϖιολενχια φσιχα ψ πσιχολ⌠γιχα, ψ ελ αχοσο
σεξυαλ σον φορµασ δε ϖιολενχια θυε τιενεν λυγαρ εν τοδοσ λοσ εντορνοσ. ⊃στε
φεν⌠µενο οχυρρε δεντρο δελ ηογαρ, εν ινστιτυχιονεσ, εν λασ εσχυελασ ψ εν λα
χοµυνιδαδ, γενεραλµεντε δε αχυερδο χον εστε ⌠ργανο, λασ νι〉ασ συφρεν
χονσιδεραβλεµεντε µ〈σ ϖιολενχια σεξυαλ θυε λοσ νι〉οσ, ψ συ µαψορ ϖυλνεραβιλιδαδ α
1 Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε λασ Μυϕερεσ, Οργανιζαχι⌠ν Ιντερναχιοναλ παρα λασ Μιγραχιονεσ Ινσυργεντεσ, Χοµισι⌠ν Ιντεραµεριχανα
δε Μυϕερεσ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Μιγραχι⌠ν. Τρατα δε Περσονασ, ασπεχτοσ β〈σιχοσ, Μξιχο 2006
2 Φολλετο Ινφορµατιϖο Σοβρε ελ Αβυσο Σεξυαλ. λ Ινφαντιλ Φεβρερο 2012 (ςερσι⌠ν οριγιναλ εν Ινγλσ: Αβριλ
2009)Ινφαντιληττπ://ωωω.νχτσν.οργ/σιτεσ/δεφαυλτ/φιλεσ/ασσετσ/πδφσ/ΧηιλδΣεξυαλΑβυσεΦαχτΣηεετΦΙΝΑΛ_ΣΠ.πδφ
5
λα ϖιολενχια εν µυχηοσ εντορνοσ εσ εν γραν παρτε προδυχτο δε λα ινφλυενχια δε
ρελαχιονεσ δε ποδερ βασαδασ εν ελ γνερο, προφυνδαµεντε αρραιγαδασ εν λα
σοχιεδαδ.3
∆ε αχυερδο χον Σαϖε τηε Χηιλδρεν4, ελ αβυσο σεξυαλ ινφαντιλ εσ υνα δε λασ φορµασ
µ〈σ γραϖεσ δε ϖιολενχια χοντρα λα ινφανχια ψ χονλλεϖα εφεχτοσ δεϖασταδορεσ εν λα
ϖιδα δε λοσ νι〉οσ ψ λασ νι〉ασ θυε λο συφρεν, εστε οργανισµο, χονσιεντε δε λοσ γραϖεσ
εφεχτοσ σοχιαλεσ θυε προδυχεν εστε τιπο δε δελιτοσ, πυβλιχ⌠ ελ Μανυαλ δε ϖιολενχια
σεξυαλ χοντρα λοσ νι〉οσ ψ λασ νι〉ασ, ελ χυαλ βρινδα υν µαρχο τε⌠ριχο θυε παρτε δελ
ενφοθυε δε δερεχηοσ δε ινφανχια παρα λα ιντερϖενχι⌠ν αντε εστασ σιτυαχιονεσ ψ
σε〉αλα θυε χυαλθυιερ φορµα δε ϖιολενχια σεξυαλ χοντρα λοσ νι〉οσ ψ λασ νι〉ασ εσ υν
προβλεµα σοχιαλ θυε τιενε χονσεχυενχιασ εν συ ϖιδα, εν συ εντορνο ψ εν τοδοσ ψ
χαδα υνο δε λοσ χοντεξτοσ εν λοσ θυε ελ νι〉ο ο λα νι〉α ϖχτιµα σε δεσαρρολλα. ∆ε αη
θυε λοσ 〈µβιτοσ παρα λα ιντερϖενχι⌠ν εν λα προτεχχι⌠ν δε λοσ νι〉οσ ψ λασ νι〉ασ χοντρα
εστε τιπο δε ϖιολενχια δεβεν δε ινχλυιρ λα παρτιχιπαχι⌠ν δεσδε λα φαµιλια ψ συ εντορνο
σοχιαλ, α λοσ 〈µβιτοσ εδυχατιϖο, σανιταριο ψ πολιχιαλ, ασ χοµο ελ λεγισλατιϖο ψ δε
πολτιχασ πβλιχασ.
Εστε µανυαλ εσταβλεχε τρεσ µοδοσ φυνδαµενταλεσ εν λοσ θυε σε µανιφιεστα εστα
ϖιολενχια δε νατυραλεζα σεξυαλ χοντρα λα ινφανχια:
1. Αβυσο σεξυαλ ινφαντιλ χον ο σιν χονταχτο φσιχο.
2. Ιµ〈γενεσ δε αβυσο σεξυαλ α τραϖσ δε λασ ΤΙΧ.
3. Εξπλοταχι⌠ν σεξυαλ ινφαντιλ ψ τρατα.
Εσ ιµπορταντε σε〉αλαρ θυε λοσ ϖαλορεσ µ〈σ πρεχιαδοσ δε λοσ σερεσ ηυµανοσ σον λα
ϖιδα ψ λα λιβερταδ, ψ δε λοσ θυε τοδο σερ ηυµανο εσ γαραντε, ελ δερεχηο α τενερ υνα
3 ΥΝΙΧΕΦ. Παυλο Σργιο Πινηειρο Εξπερτο Ινδεπενδιεντε παρα λασ Ναχιονεσ Υνιδασ Εστυδιο δελ Σεχρεταριο
Γενεραλ σοβρε ςιολενχια Χοντρα λοσ Νι〉οσ. Αχαβαρ χον λα ϖιολενχια χοντρα λοσ νι〉οσ, νι〉ασ ψ αδολεσχεντεσ.
ηττπ://ωωω.υνιχεφ.οργ/ϖιολενχεστυδψ/σπανιση/ρεπορτσ/Χηαπιτρε%2001%20%20ιντρο.πδφ
4 ηττπσ://ωωω.σαϖετηεχηιλδρεν.εσ/πυβλιχαχιονεσ/αντεσ−ψ−δεσπυεσ−δελ−αβυσο. 21 ∆ιχιεµβρε 2012

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA